Trestní právo
  • obhajoba klientů v přípravném řízení, v hlavním líčení, před odvolacím soudem
  • obhajoba mladistvých
  • sepis opravných prostředků proti rozhodnutí v trestních věcech
  • zastupování poškozených osob v trestním řízení, uplatňování nároků na náhradu škody v trestním řízení
  • odborné trestněprávní poradenství