Právo nemovitostí
  • převody nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích, smlouvy o nájmu, pachtovní smlouvy apod.)
  • sepisy smluv o věcných břemenech včetně jejich výmazu
  • komplexní právní servis v oblasti bytového práva