Insolvenční právo

Jsme insolvenční kancelář odborně se zaměřující na řešení úpadku formou konkurzu a oddlužení. JUDr. Vlasta Němcová jako insolvenční správce je zapsána v seznamu insolvenčních správců a je členem Asociace insolvenčních správců.

Nabízíme vám komplexní služby v insolvenci, které mohou využít jak věřitelé, tak i dlužníci. Zpracujeme insolvenční návrhy včetně veškerých příloh či případného doplnění návrhů k výzvě soudu. Využijte naše praktické zkušenosti z téměř 200 insolvenčních řízení a obraťte se na nás.