Exekuční právo
  • vymáhání vykonatelných pohledávek prostřednictvím exekutora
  • sepis exekučních návrhů a dalších podání exekutorům a soudům v souvislosti s výkonem rozhodnutí
  • obrana proti návrhům na zahájení exekučního řízení, sepis návrhů na odklad a zastavení exekučního řízení, sepis dalších podání