Konkurz

Zkuste vyřešit svůj úpadek formou konkurzu, který je určen pro fyzické osoby mající dluhy z podnikání a osoby právnické. Podstatou je uspokojit pohledávky věřitelů z výnosu zpeněžení majetkové podstaty.

V problematice konkurzu, naše kancelář nabízí kompletní zpracování insolvenčního návrhu vč. všech zákonem stanovených seznamů, a to za:

  • věřitele
  • dlužníka
  • zaměstnance