Občanské právo
  • sepis běžných kupních a veškerých jiných smluv (smlouva o dílo, o půjčce, apod.)
  • vymáhání peněžních pohledávek
  • vypořádání podílového spoluvlastnictví
  • zastupování v dědickém řízení