Informace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pověřilo Českou advokátní komoru mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Webová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.