Korporátní právo

poskytujeme kompletní servis pro podnikající fyzické či právnické osoby, zejména:

  • sepis a revize smluv (o dílo, kupní, o půjčce, o nájmu prostoru sloužícího podnikání, postoupení pohledávek apod.)
  • tvorba obchodních podmínek
  • řízení týkající se zápisů a změn ve veřejném rejstříku
  • vymáhání peněžních pohledávek včetně směnečných