Přihlášky pohledávek

Jste-li věřitel, můžete po zahájení insolvenčního řízení uplatnit své pohledávky vůči dlužníkovi pouze přihláškou pohledávky u insolvenčního soudu.

Využijte naše zkušenosti z výkonu činnosti insolvenčního správce, neboť víme, jak zpracovat přihlášku pohledávky, tak aby došlo k jejímu uznání insolvenčním správcem a následným zjištěním při přezkumném jednání.

Jako věřiteli Vám nabízíme:

  • zpracování přihlášky pohledávky včetně všech příloh a případného doplnění přihlášky na základě výzvy insolvenčního správce
  • právní zastoupení při přezkumném jednání a taktéž po celou dobu probíhajícího insolvenčního řízení
  • sepis incidenčních žalob a účast u soudního jednání při jejich projednání.