Pracovní právo
  • sepis a revize smluvních dokumentů v souladu s pracovněprávními předpisy
  • pracovní řády a vnitřní předpisy zaměstnavatele
  • vymáhání mzdových nároků zaměstnance, ukončování pracovních poměrů
  • poradenství ve věcech ochrany práv zaměstnanců i zaměstnavatelů