Insolvenční správce

JUDr. Vlasta Němcová je členem Asociace insolvenčních správců. V roce 2009 složila zkoušky insolvenčního správce a je zapsána v seznamu insolvenčních správců. Znalosti a zkušenosti potřebné k činnosti insolvenčního správce nabyla dlouholetou praxí v konkurzních řízeních nejen dle zákona č. 328/1991 Sb., ale i podle zákona o úpadku a způsobu jeho řešení (zákon 182/2006 Sb.).

V rámci činnosti insolvenčního správce řeší jednak způsob řešení úpadku:

  • formou konkursu,
  • formou oddlužení = tzv. osobní bankrot.

Základní podmínkou této precizní a organizačně náročné práce je spolupráce advokátní kanceláře s účetní a daňovou firmou. Další důležitou podmínkou je vyškolený personál pro administrativní práci související s celým insolvenčními řízením.

Naše advokátní kancelář, nejenom že vykonává činnost související s činnosti insolvenčního správce, ale zajistí i vlastní vyhodnocení:

  • zda je skutečně dlužník v úpadku,
  • zda splňuje podmínky pro oddlužení.

Sepíšeme Vám též insolvenční návrhy pro soud. Tyto činnosti vykonáváme jak pro obchodní společnosti, tak i pro fyzické osoby. V rámci insolvencí též zpracováváme i přihlášky jednotlivých věřitelů.

Využijte letitých zkušeností v insolvenčních řízeních ve svůj prospěch.